Laat uw jaarverslag vertalen

Bereik uw internationale doelgroep – Laat uw jaarverslag vertalen

Het is weer de tijd van het jaar waarin koortsachtig geschreven wordt aan het belangrijkste financiële document van het jaar: het jaarverslag.

Met een sterk jaarverslag kunt u zich als financieel gezond bedrijf profileren. Om uw bedrijf ook internationaal op de kaart te zetten, is het een goede keuze om uw jaarverslag te vertalen. Veelal zal hierbij een Engelse vertaling de meest logische zijn. Mocht een groot deel van uw klantenkring zich bijvoorbeeld in Spanje of in China bevinden, dan zou een vertaling in de betreffende taal nog beter kunnen zorgen dat uw boodschap aankomt.

Wat is een jaarverslag

In dit rapport wordt beschreven wat er in het afgelopen jaar met een bedrijf is gebeurd. Daarnaast worden de doelstellingen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Het rapport bestaat uit twee onderdelen: een jaarrekening en een jaarverslag. De jaarrekening laat zien hoe het bedrijf er financieel voor staat, en wordt samengesteld uit bijdragen van financiële specialisten. Het jaarverslag bestaat uit een toelichting op de cijfers en wordt geschreven door (of namens) de raad van bestuur. Het jaarverslag wordt ook wel bestuursverslag of jaarrapport genoemd. Dit laatste sluit beter aan op de Engelse term “annual report”.

De jaarrekening is vooral een opsomming van cijfers, maar het schrijven van de toelichting vergt meer creativiteit. De boodschap moet actueel en relevant zijn, en moet worden toegespitst op de doelgroep. Vooraf dient te worden vastgesteld wie die doelgroep is. Dit kunnen interne medewerkers zijn, maar ook bijvoorbeeld klanten of investeerders. Veel bedrijven besteden het schrijven van het jaarverslag daarom uit aan externe copywriters.

Native speakers met een financiële specialisatie

Bij jaarverslagvertalingen komt nogal wat kijken. Het is uiteraard van belang dat het vertaalde document geen stijl- of spelfouten bevat, maar minstens even belangrijk is een consistent gebruik van de juiste vakterminologie. Bovendien moet een vertaling van uw jaarverslag voldoen aan alle IFRS-regels. Dat is dan ook de reden dat Elycio Tekst & Vertaling bij het vertalen van een jaarverslag zonder uitzondering werkt met professionele native speakers die over ruime werkervaring beschikken in de financiële sector. Zij zijn bekend zijn met alle internationale regels voor financiële verslaglegging. Uiteraard wordt ook de vertaling van een jaarverslag nauwkeurig gecontroleerd door een revisor, alvorens de vertaling aan u wordt geleverd.

Wat is er van belang bij een jaarverslagvertaling?

Consistentie – Voor veel bedrijven bevat het jaarverslag ieder jaar grotendeels dezelfde informatie. Deze informatie wilt u natuurlijk niet steeds opnieuw laten vertalen. Elycio Tekst & Vertaling maakt gebruik van de nieuwste professionele vertaaltechnologie, waarmee eerder vertaalde tekst herkend wordt. Deze wordt consistent en tegen gereduceerd tarief vertaald. Naast consistentie levert dit een flinke kostenbesparing op.

Geheimhouding – In een jaarverslag staat veel vertrouwelijke informatie. Elycio Tekst & Vertaling gaat uiteraard strikt vertrouwelijk om met de informatie in het jaarverslag. Indien gewenst, tekenen we een geheimhoudingsverklaring.

Bedrijfsjargon – Binnen uw sector of zelfs binnen uw bedrijf wordt waarschijnlijk vakspecifieke of financiële terminologie gebruikt. Om te zorgen dat dit jargon volgens uw voorkeuren en consistent vertaald wordt, maken wij gebruik van speciale tools voor terminologiebeheer. De woordenlijsten kunt u indien gewenst zelf aanleveren.

Onderhoud- Het vertalen van een jaarverslag is een complex proces, waarbij tussentijdse aanpassingen van de brontekst aan de orde van de dag zijn. Maar vaak heeft u ook te maken met een flinke tijdsdruk, waardoor wachten tot alle teksten perfect zijn geen optie is. Het is voor ons geen probleem na aanvang van de vertaling nog kleine wijzigingen in de tekst door te voeren.

Redactie

Ook als u geen internationale aspiraties heeft, kan Elycio Tekst & Vertaling u bijstaan bij het schrijven van uw jaarverslag. Uw rapport is waarschijnlijk samengesteld uit stukken van verschillende auteurs, en heeft daardoor een wisselende stijl. Onze redacteurs kunnen de teksten in een consistente stijl herschrijven, gericht op uw specifieke doelgroep.

Elycio Tekst & Vertaling helpt u graag om zowel nationaal als internationaal goed voor de dag te komen met uw jaarverslag.

Neemt u gerust eens contact met ons op voor informatie of een vrijblijvende offerte.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Het aanvragen van een vrijblijvende offerte doet u eenvoudig en snel via het online formulier op deze website! Vul het formulier in en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.